Ilość wejść: 91009Nasz profil na FacebookuNasz profil na Google Plus

Oferta

HORYZONTALNE PRZEWIERTY STEROWANE

Oferujemy Usługi w zakresie wykonywania Przewiertów sterowanych pod drogami, rzekami, torami, gęsto zabudowanymi terenami miejskimi o dużym zagęszczeniu mediów. Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy przy użyciu rozwiertaków i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje się wyłącznie podczas przewiertu pilotażowego. W przypadku wystąpienia na trasie przeszkód terenowych możemy ominąć je poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia. Zastosowanie technologii bez wykopowych pozwala uniknąć ograniczeń ruchu przy pracach na pasach drogowych, lotniskach, parkingach, naruszania brzegów rzek oraz wałów przeciwpowodziowych.

 

Przewierty Sterowane wykonywane są wiertnicami: Ditch Witch 27/20 oraz Ditch Witch 30/20.

 

Maszyny które posiadamy pozwalają nam na wykonanie przewiertów sterowanych od małych średnic Ø32 mm i małych odległości np. 20-30 metrów do dużych średnic Ø400 mm i dużych odległości - 250 metrów w zależności od rodzaju gruntu..  

 

Rysunek nr 1 - Przewiert pilotażowy

 

Rysunek nr 2 - Poszerzenie otworu pilotażowego do odpowiedniej średnicy rury

 

Rysunek nr 3 - Przeciągnięcie zaprojektowanego rurociągu

 

Wiertnice posiadają system monitorowania nowej generacji TKQ , który umożliwia kontrolę głębokości wiercenia oraz kierunku. Pozwala to na wykonanie różnego rodzaju skomplikowanych prac wiertniczych.

Jesteśmy dyspozycyjni na terenie całego kraju do podjęcia wszelkich zadań w zakresie usług świadczonych w/w sprzętem. 

 

Usługi wiertnicze wykonujemy z materiałów własnych lub powierzonych przez zleceniodawcę.

Chętnie przystępujemy do przetargów oraz zaproszeń do złożenia ofert.

 

 

Zapraszamy do współpracy

©Prawa autorskie 2014. Hosting, Realizacja i Pozycjonowanie NEW MILLENNIUM Sp. z o.o.